Hyrje | Urtësi

Urtësi

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 120 | Treguar: 21 - 30
image

Metoda e bidatçive

    "Çdo grup prej ithtarëve të bidateve argumentet fetare i krahason me bidatin e tyre dhe atë që ai e llogarit logjikë, nëse përputhen me to
Me teper
image

Caku është afër

Ibën Kajimi, rahimehullah, thotë: "Atij që i duket rruga e gjatë i ngadalësohet ecja". ابن القيم: من استطال الطريق ضَعُف مشيه. ...
Me teper
image

Edukata e selefi-t

  Do të mbetet e mira në mesin e njerëzve përderisa ata edukohen me edukatën e selefi-t dhe nxënësi merr nga hoxha i tij edhe diturinë ...
Me teper
image

Porosi madhështore për jetë normale

    Imam Ibën Xhevziu, rahimehullah, thotë: “Akoma vazhdon të jetë shkujdesi i qëllimtë nga gabimet e tjerëve epitet i burrave fisnik, sepse njerëzit për nga natyra janë ...
Me teper
image

Shkopi i Omerit dhe shpata e Haxhaxhit

  Hasan Basriu, rahimehullah, ka thënë: “Allahu i shpërbleftë ithtarët e të vërtetës. Njerëzit më shumë i frikoheshin shkopit të Omerit se sa shpatës së Haxhaxhit”. Dmth: Allahu, ...
Me teper
image

Këshillë nga Ibën Xhevziu

Imam Ibën Xhevziu, rahimehullah, thotë: “S’ka gjumë më të rëndë se shkujdesi (gafleti), as robëri më të madhe se sa epshi dhe as fatkeqësi më të ...
Me teper
image

Gjëja e shtrenjtë nuk fitohet pa lodhje

  Imam Ebul-Ferexh ibën Xhevziu, rahimehullah, thotë: “Mendova thellë për një gjë të çuditshme e ajo është se çdo gjë e shtrenjtë dhe e rrezikshme kërkon udhëtim ...
Me teper
image

Shiko kush je ti te Allahu

    "Ma me rëndësi është kush je ti te Allahu e jo kush je ti te njerëzit, sepse ajo që është te Allahu është më e ...
Me teper
image

Cilin shpirt ke ti?

"Një shpirt që i gëzohet gabimit të tjetrit më shumë se sa e mërzitë dhe i dhemb kjo gjë është shpirt ziliqar... shpirti fisnik i ...
Me teper
image

Porosia e Aliut, radijallahu anhu

Emirul-Muminin, Ali ibën Ebi Talib, radijallahu anhu, i thotë Kumejl ibën Zijadit: “Mbaje mend atë që ta them: Njerëzit janë tre lloje: Dijetar hyjnor, dijetar që studion, ...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 120 | Treguar: 21 - 30