Hyrje | Pyetje dhe përgjigje | Shirku dhe dënimi

Shirku dhe dënimi

Madhesia e germave: Decrease font Enlarge font
image

Pyetje: Ç’mund të themi për ata muslimanë të cilët falen dhe agjërojnë, mirëpo në të njëjtën kohë mund të bëjnë lloje të ndryshme shirku,[1] si p.sh. besimi se varret e njerëzve të mirë mund t’i sjellin dobi njeriut?[2] A mund të themi se ata janë jobesimtarë dhe si të tillë do të mbesin përgjithmonë në zjarr të Xhehenemit?

Përgjigje: Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “Ne nuk dënojmë askënd pa dërguar (më parë) një të dërguar (që t’u sqarojë të vërtetën)”. (En-Nahl: 25)

Andaj, nëse te këta njerëz vjen e vërteta e Islamit, ashtu siç ka zbritur nga Allahu [subhanehu ve teala] dhe ata nuk e pranojnë atë, atëherë ata janë jobesimtarë. Mirëpo, nëse thirrja islame nuk arrin tek ata e qartë dhe e pastër, siç ka zbritur në zemrën e Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], atëherë, në Ditën e Kijametit, ata do të trajtohen ashtu siç do të trajtohen dhe ata njerëz, të cilët, kur ka ardhur Islami kanë qenë në moshë të madhe dhe nuk kanë qenë në gjendje ta kuptonin atë. Allahu [subhanehu ve teala] nuk do t’i fusë në zjarr, por do të dërgojë tek ta një të dërguar. Ata që do t’i binden atij, do të hyjnë në Xhennet, ndërsa ata që nuk do t’i binden do të hyjnë në Zjarr.

Pra, nuk lejohet që t’i quajmë këta persona jobesimtarë, derisa të sigurohemi plotësisht se ata e kanë kuptuar thirrjen e saktë islame mirëpo nuk duan ta pranojnë.


Albani

 


[1] Në këtë pyetje pyetësi ka parasysh shirkun e madh, i cili e nxjerr njeriun nga Islami.

[2] Kjo dukuri është shumë e përhapur në vendin tonë. Të gjithë jemi dëshmitarë të asaj që ndodh nëpër teqet dhe tyrbet e përhapura në të katër anët e vendit: me qindra njerëz shkojnë te varret që gjenden në to dhe kërkojnë prej tyre gjërat të cilat janë në kompetencën e Allahut [subhanehu ve teala], si shërimin e sëmundjeve, largimin e magjive, lindjen e fëmijëve etj. Kjo gjë është e ndaluar kategorikisht, pasi këta njerëz rrezikojnë të mbesin përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit.

Nga ana tjetër, Allahu [subhanehu ve teala] është Bujar dhe pëlqen që njerëzit t’i luten e t’i kërkojnë Atij çdo gjë: “Zoti juaj ka thënë: lutmuni që t’ju përgjigjem.” (Gafir: 60). Detyra e çdo muslimani është që t’u shpjegojë të tjerëve kotësinë dhe rrezikun e shkuarjes te varret e njerëzve të mirë, sepse nëse do të kishte një varr që do ta meritonte këtë gjë, ai do të ishte varri i Pejgamberit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] i cili ka thënë pesë ditë para se të vdiste: “Mallkuar qofshin çifutët dhe kristianët të cilët i shndërruan varret e pejgamberëve të tyre në vende faljeje e lutjeje”.

Subscribe to comments feed Komente (0 publikuar):

total: | Treguar:

Publikoni komentin tuaj comment

Ju lutem shënoni kodin që shikoni në imazh:

  • email Email shokëve
  • print Printo
  • Plain text Vetem tekst
Tjera nga Pyetje dhe përgjigje
Previous
image
Kërkimi i vdekjes
Kërkimi i vdekjes Pyetje: Jeta ime ka qenë e mbushur gjithmonë me probleme e telashe të ndryshme, andaj kam filluar që ta urrej atë. Sa herë ...
image
Të ankuarit nga shkaku i sëmundjeve
Pyetje: Jam një grua e sëmurë. Në disa raste ndodh që të qaj nga shkaku i sëmundjes. A konsiderohet qarja ime si kundërshtim i Caktimit ...
image
Menstruacionet dhe agjërimi
Pyetje: Nëse menstruacionet përsëriten menjëherë pas agimit d.m.th. pas hyrjes së kohës së namazit të sabahut, a duhet ta agjërojë atë ditë? Nëse e agjëroj, ...
image
Shirku dhe dënimi
Pyetje: Ç’mund të themi për ata muslimanë të cilët falen dhe agjërojnë, mirëpo në të njëjtën kohë mund të bëjnë lloje të ndryshme shirku,[1] si ...
image
Mbrojtja e fëmijëve
Pyetje: Kemi parë disa njerëz që vënë një thikë tek shtrati i fëmijëve të vegjël, me qëllim që t’i mbrojnë nga xhindët. A lejohet një ...
image
Larja me gjak për të shëruar sëmundjet
Pyetje: Nëna ime është e sëmurë dhe, megjithëse ka shkuar në disa spitale, nuk ka gjetur ilaç për sëmundjen e saj. Për këtë shkak, ajo ...
image
Kundërshtimi i ligjeve të Allahut -subhanehu ve teala-
Pyetje:  Si është vendimi i Islamit për ata njerëz që thonë se disa dispozita të Legjislacionit Islam, si p.sh. ndryshimi midis mashkullit dhe femrës në ...
image
Vajtja te falltarët
Pyetje: Përse është e ndaluar vajtja te falltarët?   Përgjigje: Falltarët, siç është transmetuar në disa hadithe të sakta, kanë lidhje me xhindet, të cilët, pasi ngjiten ...
image
Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj shikon se ka qenë xhunub?
Pyetje: Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj shikon se ka qenë xhunub? Përgjigje: “Secili njeri që falet dhe pas namazit kupton se ...
image
Dispozita e atij që gjykon me atë që nuk e ka zbritur Allahu
Pyetja: Njëri prej nxënësve të dijes thotë se fjala e Allahut ne Kuran “...e kush nuk gjykon me atë që zbriti Allahu, ata janë qafir (mohues)” ...
image
Vendimi mbi këngët e lejuara?
Nëse këto enashide (këngë me motive fetare) kanë kuptim islamik dhe nënkuptoj këtu që nuk shoqërohen me asnjë instrument muzikor, def, daullë ose të ngjajshme ...
image
Kryerja e nevojës në drejtim të kibles
Pyetje:  Si është çeshtja e kryerjes se nevojës në drejtim të kibles, kur është e ndaluar, a ka dallim kur ja kthejmë shpinen kibles dhe kur ...
image
Veçimi i muajit Rexheb me ndonjë adhurim ose gjë të dalluar
  Pyetje: A është e vërtetë se muaji Rexheb dallohet me ndonjë adhurim të caktuar ose të veçantë? Ju lutemi të na përgjigjeni, sepse na është ...
image
Vendimi fesë për veçimin e muajit Rexheb me itikaf ose heshtje
    E kanë pyetur Shejhul-Islam, Ibën Tejmiun për transmetimet që flasin për vlerën e agjërimit në tre muajt, çka thua për itikafin dhe heshtjen në këto ...
image
Muaji Rexheb, a ka veçori më të mëdha se muajt tjerë?
    Shejhu i nderuar, Muhamed ibn Salih El-Uthejmin [rahimehull-llah] ka thënë: Muaji Rexheb është njëri prej katër muajve të shenjtë. kurse muajt e shenjtë janë: Dhul-Kade, Dhul-Hixhe, ...
Next