Hyrje | Multimedia | Video

Video

back 1 2 3 4 5 6 7 next total: 61 | Treguar: 11 - 20
image

Vdekja

Me rastin e vdekjes së një xhematliut të hoxhës Bekir Halimi në xhami dhe pasi që ka falur namazin e sabahut, ka bërë dhikrin e mëngjesit, ka dëgjuar dersin të cilin e mban tani 6 vite me rradhë si koment të librit Rijadus-Salihin. E lusim Allahun ta mëshiron dhe mëkatet t'ia fal e familjes ti jep durimin!...
Me teper
image

Dashuria ndaj Pejgamberit

E vjeter, por mendoj se ja vlen te degjohet... Allahu na e mbushte zemren me dashuri ndaj Allahut subhanehu ve teala dhe ndaj Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem..... ...
Me teper
image

lexim i Sures El-Bekare nga Rashid Arakani

Një lexim i këndshëm i një hafizi të ri, i cili është Imam në xhaminë Raxhihi në Meke. Një xhami e re dhe e madhe. Ka edhe kanalin e tij në youtube dhe më poshtë e keni linkun e kanalit. https://www.youtube.com/channel/UC57erHOgtdiAfvy7izxc_hw...
Me teper
image

Mbjelle një Pemë!

Hutbe e mbajtur në f. Sullare e Poshtme në rrethinën e Shkupit në lidhje me një iniciativë të rinisë së fshatit për të mbjellur 30 mijë fidane në kodrat dhe malet e këtij fshati. Qëllimi i hutbes ishte të tregohet vlera që ka mbjellja e pemëve dhe rëndësia e përkrahjes së këtyre inicijativave rinore....
Me teper
image

Për çka e shfrytëzojmë syrin?

Në një ligjeratë të mbajtur në Zvicër flet hoxha i nderuar për Syrin si një begati të cilën na e ka dhënë Allahu dhe të cilin varësisht si e përdorim edhe përfitojmë prej tij....
Me teper
image

SFIDA - Dua të bëhem milioner

Emisoni SFIDA është një emision në të cilin trajtohen tema nga jeta e përditshme dhe që e interesojnë muslimanin bashkëkohor, sidomos atë shqiptar dhe të trevave tona....
Me teper
image

Përkujdesi ndaj Gruas

Sqarim i hadithi të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e Tij dhe i cili ka numrin 280 në librin Rijadus-Salihin...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 next total: 61 | Treguar: 11 - 20