Hyrje | Multimedia

Multimedia

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 91 | Treguar: 81 - 90
image

Sureja Kehf- Shjeh Idris Ebkar

Leximi i sures Kehf preferohet në ditën e Xhuma, është mirë të lexohet me përkthim dhe analizë të ajeteve të cilat i lexon
Me teper
image

Dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes të kënduara nga Meshari Rashid El-Afasy

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë: "Shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun është sikur shembulli i të gjallit dhe të vdekurit". مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت (Buhariu dhe Muslimi)...
Me teper
image

Dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes të kënduara nga Meshari Rashid El-Afasy

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë: "Shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun është sikur shembulli i të gjallit dhe të vdekurit". مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت (Buhariu dhe Muslimi)...
Me teper
image

Internet Fetva

Projekt i ri me pyetje dhe përgjigje të ndryshme......
Me teper
image

Albumi i Plotë - Lejsel-Garibu Meshari Eashid El-Afasi

Të gjitha ilahijet e këtij albumi në një vend...
Me teper
image

Kurani Fisnik

Lexim i këndshëm i Kuranit Fisnik nga lexuesi i njohur Sad Gamidi. Leximi i plotë i Kuranit Fisnik....
Me teper
image

Përkujtimi

Ligjeratë e mbajtur në Gjermani në lidhje me përkujtimin si stacion në udhëtimin drejt Allahut...
Me teper
image

Bindja dhe Mbështetja në Allahun

Mësime dhe Porosi nga libri Rijadus-Salihin, mësime të marra pas namazit të Sabahut në Xhaminë Hatunxhik...(13)...
Me teper
image

Bindja dhe Mbështetja në Allahun

Mësime dhe Porosi nga libri Rijadus-Salihin, mësime të marra pas namazit të Sabahut në Xhaminë Hatunxhik...(14)...
Me teper
image

O Populli im!

Biseda fetare në lidhje me zhvillimin e popullit shqiptarë......
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 91 | Treguar: 81 - 90