Hyrje | Multimedia

Multimedia

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 91 | Treguar: 71 - 80
image

Elefanti

Pjesë nga Ligjerata: Vetëkontrolli - Vetëpërmbajtja . - ku mund ta gjeni në këtë link: http://www.youtube.com/watch?v=y8QdFGHTBJY...
Me teper
image

Lutjet e Shërimit- Rukje nga shejh Sad El-Gamidi

Këtu i keni të përmbledhura të gjitha lutjet e shërimit nga sëmundjet e ndryshme shpirtërore dhe fizike të lexuara nga Shejh Sad El-Gamidi...
Me teper
image

Lutjet e Shërimit- Rukje nga shejh Ahmed Axhmi

Këtu i keni të përmbledhura të gjitha lutjet e shërimit nga sëmundjet e ndryshme shpirtërore dhe fizike të lexuara nga Shejh Ahmed El-Axhmi...
Me teper
image

Lutjet e Shërimit- Rukje nga shejh Jasir Duseri

Këtu i keni të përmbledhura të gjitha lutjet e shërimit nga sëmundjet e ndryshme shpirtërore dhe fizike të lexuara nga Shejh Jasir Duseri...
Me teper
image

Lutjet e Shërimit- Rukje nga shejh Meshari El-Afasi

Këtu i keni të përmbledhura të gjitha lutjet e shërimit nga sëmundjet e ndryshme shpirtërore dhe fizike të lexuara nga Shejh Meshari Rashid El-Afasi...
Me teper
image

Lutjet e Shërimit- Rukje nga shejh Mahir Muajkili

Këtu i keni të përmbledhura të gjitha lutjet e shërimit nga sëmundjet e ndryshme shpirtërore dhe fizike të lexuara nga Shejh Maih Muajkili...
Me teper
image

Sureja Kehf- Shejh Jasir Duseri

Leximi i sures Kehf është e pëlqyeshme në ditën e Xhuma. Është mirë që i gjiht Kurani të lexohet me vëmendje dhe duke analizuar ajetet e lexuara, për të njxerrë mësimet dhe porositë prej tyre....
Me teper
image

Sureja Kehf- Shjeh Mahir Muajkili

Leximi i sures Kehf është e pëlqyeshme në ditën e Xhuma. Është mirë që i gjiht Kurani të lexohet me vëmendje dhe duke analizuar ajetet e lexuara, për të njxerrë mësimet dhe porositë prej tyre....
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 91 | Treguar: 71 - 80