Hyrje | Hutbe | Hutbet nga Shkupi | Udhëzimi i Pejgamberit [salall-llahu alejhi ve sel-lem] në muajin Shaban

Udhëzimi i Pejgamberit [salall-llahu alejhi ve sel-lem] në muajin Shaban

Madhesia e germave: Decrease font Enlarge font
image

Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] agjëronte  pjesën më të madhe të muajit Shabana. Këtë e themi duke u nisur nga tregimet që na i transmetojnë sahabet [radijall-llahu anhum] për kujdesin e Pejgamberit [alejhisselam] për agjërimin gjatë muajit Shabana duke e përshkruar sunnetin e tij të bekuar gjatë këtij muajit.

Aisheja [radijall-llahu anha] thotë:

(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان)). [رواه البخاري ومسلم]

“Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] agjëronte saqë thonim se kurrë nuk do të hante, dhe hante saqë thonim se kurrë nuk do të agjëronte. Nuk e kam parë Pejgamberin [salall-llahu alejhi ve sel-lem] të agjëroj ndonjë muaj tërësisht përveç muajit të Ramazanit. Nuk e kam parë duke agjëruar aq shumë në ndonjë muaj, përveç se në muajin e Shabanit”. (Buhariu dhe Muslimi).

Në transmetimin e Nesaiut dhe Tirmidhiut qëndron se Aisheja [radijall-llahu anha] ka thënë:

(( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله)) 

“Nuk e kam parë duke agjënuar aq shumë si në muajin Shaban, ai e agjëronte të tërin përveç pak ditëve, madje e agjëronte të tërin”.

Parashtrohet pyetja: çka e veçon këtë muaj që ta dallojë Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] me agjërim?

Ne nuk do t’ju përgjigjemi, do ta lëmë Pejgamberin [salall-llahu alejhi ve sel-lem] të përgjigjet vet.

أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" [رواه النسائي]

“Usame ibn Zejdi [radijall-llahu anhu] thotë: i thashë Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]: të shoh që më së shumti je duke e agjëruar muajin e Shabanit? Mu përgjegj: ky është muaji që njerëzit e neglizhojnë, sepse gjindet mes Rexhebit dhe Ramazanit. Ky është muaji që ngriten veprat te Zoti i botëve, kurse unë dëshiroj që të më ngriten veprat duke qenë agjërueshëm". (Transmeton Nesaiu. Shiko: "Sahihut-Tergibi vet-Terhibi", të Shejh Albanit [rahimehull-llah], fq. 425).

Asnjë muslimanit nuk i takon të harojë, sepse haresa është argument i shpërfilljes, kurse muslimani nuk i shpërfillë gjërat më të rëndësishme në jetë, e ajo është adhurimi i Zotit dhe përmendja e Tij.

Disa dijetarë kanë thënë:

“Ky hadith është argument se është e pëlqyer të mbushin kohën, që e shpërfillin njerëzit, me adhurim dhe se kjo është vepër e dashur te All-llahu”.

Andaj disa dijetar nga selefi preferonin ngjalljen e kohës me akshamit dhe jacisë me namaz duke e arysetuar: është kohë e shpërfillur nga njerëzit.

Poashtu Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] e ka vlerësuar më tepër namazin në mes të natës sepse shumica e njerëzve nuk e përfillin këtë kohë dhe nuk e mbushin me adhurim. Andaj edhe ka thënë:

"إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل"

“Namazi ma i mirë pas farzit është namazi në brendësi (mes) të natës”.

Për këtë kuptim Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] dëshironte nga njëher të vonon namazin e jacisë deri në gjysmë të natës, kurse e ka arsyetuar lërjen e kësaj dëshirë për shkak se u vjen rëndë njerëzve ky hap.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهل، أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: "إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة" [رواه مسلم]

Ibn Omeri [radijall-llahu anhu] tregon: Një natë mbetëm duke e pritur Pejgamberin [salall-llahu alejhi ve sel-lem] për të falur namazin e jacisë. Doli para nesh kur kaloi një e treta e natës ose pak më vonë. Nuk e dim se a u angazhua diç me gratë e veta ose me diçka tjetër. E kur doli tha: “Ju jeni duke e pritur namazin, e asnjë ithtar i fesë, përveç juve nuk është duke e pritur këtë namaz. Po mos tia rëndoja ummetit tim do ta falja (zakonisht) në këtë kohë”. (Muslimi).

Ky hadith tregon vlerën e vetmimit me përmendje të All-llahut në një kohë kur nuk ka kush e përmend All-llahun dhe nga shkaku se neglizhenca ua ka zotëruar zemrën njerëzve.

Pasiqë muaji Ramazan është pas muajit Shaban, është e ligjshme të bëhet në këtë muaj ajo që bëhet në muajin Ramazan, siç është agjërimi, leximi i Kur'anit, etj, për të bërë përgaditje për pritjen e muajit Ramazan dhe për të stërvitur shpirtin për adhurim të All-llahut.

Për këto domethënie dhe të tjera Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] e shtonte agjërimin në këtë muaj të bekuar dhe shfrytëzonte kohën e neglizhencës së njerëzve…

Prej vlerave të kësaj feje është fakti se u ka dhënë njerëzve trofe me shpërblime të mëdha, e prej këtyre trofeve është edhe ky muaj. 

Kalimthi ju tregojmë se mund të shfrytëzohen edhe ditët e bardha dhe të përmbledhni një adhurim me dy nijete të mëdha, e ato janë agjërimi me nijet të pasimit të sunnetit të Pejgamberit [alejhisselam] në agjërim të muajit Shaban dhe agjërimi me nijet të ditëve të bardha.

Për këtë Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] ka thënë:

"إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر" [رواه الترمذي وحسنه]

“Nëse i agjëron për çdo muaj nga tre ditë: agjëro ditën e trembëdhjetë, katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë”. Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se është hasen.

Poashtu Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] duke sqaruar vlerën e agjërimit të këtyre ditëve thotë:

"صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله" [متفق عليه]..

“Agjërimi i tre ditëve nga çdo muaj është sikur të agjërosh tërë vitin”. (Buhariu dhe Muslimi).

Nuk e harojmë hadithin e madh kudsi, ku Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] tregon se All-llahu ka thënë:

"كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" [رواه البخاري]..

“Secila punë e birit të Ademit është për te, përveç agjërimit, i cili është për Mua edhe unë shpërblej për te”. (Buhariu).

Përpiloi: Bekir Halimi


Subscribe to comments feed Komente (0 publikuar):

total: | Treguar:

Publikoni komentin tuaj comment

Ju lutem shënoni kodin që shikoni në imazh:

  • email Email shokëve
  • print Printo
  • Plain text Vetem tekst
Tjera nga Hutbet nga Shkupi
Previous
image
Në cilën anë je?!
Hutbe e mbajtur nga hoxha i nderuar Bekir Halimi në xhaminë Isa beu në Shkup me titull: në cilën anë je?! kjo hutbe dëshiron të kupton secili musliman dhe secili shqiptar se duhet me qenë në anën e atyre që u bëhet padrejtësi dhe janë të shtypur e jo në anën e zullumqarëve dhe tiranëve. ...
image
Ule shikimin!
    Epshet dhe sprova me te ka arritur kulmin. Fotografitë e femrave kanë depërtuar çdo kund, ekzpozohen edhe gjatë ditës edhe gjatë natës. Të gjithë shtresat ...
image
Tërmeti, frikësim dhe mësim
Allahu, subhanehu ve teala, dërgon në dynja llojlloj sprovash, telashesh, problemesh, tërmetesh shkatërruese, vërshime trishtuese, dhimbje që na e ngushtojnë shpirtin dhe pengesa që shkaktojnë frikë dhe trishtim. Sa e sa ankues sheh, sa e sa qortues dëgjon, e sa e sa të sprovuar dëshmon. Sprovat dhe telashet janë të llojllojshme te njerëzit, qofshin ata individ ose shoqëri, nomralisht se proporcionalisht me largimin/ afrimin e tyre nga feja e Zotit. Mëkati kur të është kolektiv, ta bëjë secili njeri, ka pasoja shkatërruese dhe trishtuese. Këto veprime e eksponojnë këtë shoqëri para hidhërimit dhe mllefit të Allahut, subhanehu ve teala, e bëjnë pa imunitet dhe rrënohet në goditjen më të lehtë....
image
Haxhi dhe vlera e tij
Haxhxhi është një shtyllë prej shtyllave të islamit, është obligim i prerë për secilin musliman që ka mundësi ta kryej, është vepër me vlerë të ...
image
Muajt e shenjtë
(Rexheb, muaji i shtatë i kalendarit islam.)...
image
Bijat e Shuajbit
      Musa, alejhisselam dhe vajzat e Shuajbit   وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ ...
image
Mos e hesht të keqen
  Në këtë hutbe do tju paraqesim një hadith të Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem dhe mesazhet që mund ti nxjerrim nga i njejti. Na rrëfen Imam ...
image
Ambicia është rruga që të shpie në kulm
Ambicia është dëshira e fortë dhe synimi këmbëngulës për të bërë diçka me vlerë. Ajo cilësohet me lartësi dhe poshtërsi. Disa njerëz kanë ambicje të ...
image
Dashuria ndaj Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]
  إنَّ الحْمدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ الله ُفَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِل فَلاَ هَادِيَ ...
image
Kështu ishte Muhammedi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem
  إنَّ الحْمدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ الله ُفَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِل فَلاَ هَادِيَ ...
image
Teubeja në Ramazan
Teubeja është detyrë e përhershme në ymrin e njeriut, për shkak të nevojës së përhershme që ka njeriu për te në këtë jetë, sepse nuk ...
image
Udhëzimi i Pejgamberit [salall-llahu alejhi ve sel-lem] në muajin Shaban
Pejgamberi [salall-llahu alejhi ve sel-lem] agjëronte  pjesën më të madhe të muajit Shabana. Këtë e themi duke u nisur nga tregimet që na i transmetojnë ...
image
Pozita e Kur'anit në zemrat tona
Kurani është dritë dhe shpirt- Ajetet që flasin për vlerën e Kur'anit- Disa hadithe që flasin për vlerën e Kur'anit- Ithtarët e Kur'anit janë njerëzit e All-llahut- Ai që lexon Kur'an ngritet në gradat e xhennetit për aq sa ka ajete me vete- Lexuesi dhe hafizi i Kur'anit ka përparësi gjat varrimit- Zbresin melaqet, qetësia dhe mëshira për Kur'anin dhe ata që e lexojnë ate- Shumfishimi i shpërblimit për leximin e Kur'anit- Nderimi i bartësit të Kur'anit është nga madhërimi i All-llahut- Bartësi i Kur'anit (hafizi) vishet me petkun e nderit dhe i vihet kurora e nderit- Kur'ani e ngrit njeriun- Më i miri prej jush është ai që ua mëson njerëzve Kur'anin - Vlera e hafizit të Kur'anit- Vlera e atij që është i shkathtë me Kur'an dhe atij që ka vështirësi gjat leximit të tij- All-llahu e dëgjon ate që lexon këndshëm Kur'anin- Lakmia ndaj lexuesit të Kur'anit- Hifzi i Kur'anit është më mirë se të mirat e kësaj bote- Vlera e sexhdes gjat leximit të Kur'anit- All-llahut krenohet me ata që grumbullohen për të lexuar Kur'an...
image
Gënjeshtra e prillit
Hutbe që flet në lidhje me gënjeshtrën, dispozitat fetare, llojet, dhe historikun e gënjshtrave për 1 Prill...
image
Madhërimi i Allahut
  إنَّ الحْمدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ الله ُفَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِل فَلاَ هَادِيَ ...
Next