Hyrje | Artikuj

Artikuj

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 71 - 80
image

DITA E NJËZETEKATËR

24 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: E megjithatë, ata qenë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqertë, duke qenë në fenë e pastër
Me teper
image

DITA E NJËZETETRE

23 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Nxitoni drejt faljes së gjynaheve nga Zoti juaj dhe Xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e Toka dhe ...
Me teper
image

DITA E NJËZETEDY

22 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Mos iu afroni atyre (bashkëshorteve) gjatë kohës kur mbylleni për adhurim në xhami! Këta janë kufijtë e Allahut, prandaj mos ...
Me teper
image

DITA E NJËZETENJË

21 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Lartësuar thotë në Kuran: Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është ...
Me teper
image

DITA E NJËZETË

20 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: ... andaj bëni gara për punë të mira! Të gjithë do të ktheheni te Allahu e Ai do t’ju lajmërojë ...
Me teper
image

DITA E NËNTËMBËDHJETË

19 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët, të varfrit, fqinjët ...
Me teper
image

A thua më do Allahu?

Thotë shejh Alij et Tantavij, Allahu e mëshiroftë!: “Më ka mahnitur kjo pyetje! Mendova dhe e pashë se dashuria e Allahut për robin ndodhë për ...
Me teper
image

DITA E TETËMBËDHJETË

18 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “dhe ata që mbajnë lidhjet (familjare) që ka urdhëruar Allahu të mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre e i ...
Me teper
image

DITA E SHTATËMBËDHJETË

17 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Zoti yt ka urdhëruar, që të mos adhuroni askënd tjetër përveç Atij dhe, që të silleni mirë me prindërit. Nëse ...
Me teper
image

DITA E GJASHTËMBËDHJETË

16 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se ç’ka përgatitur për të nesërmen! Kijeni frikë Allahun, sepse ...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 71 - 80