Hyrje | Artikuj

Artikuj

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 51 - 60
image

Kush janë Ehli Suneti

Është e mirënjohur se shpëtimi dhe lumturia në dynja e ahiret ndërlidhet me pasimin e të Vërtetës dhe ndjekjen e rrugës së Ehli Sunetit. Pasi që secili pretendon se është Ehli Sunet atëherë bëhet detyrë e dijetarëve musliman të sqarojnë kuptimin e këtij termi, të sqarojnë shenjat dhe karakteristikat e atyre që meritojnë të cilësohen me këtë titull: Ehli Sunet. Fjalët në vijim i sqarojnë disa karakteristika dhe veçori të Ehli Sunetit, të cilat janë kriteri që i ndihmon muslimanit të njeh Ehli Sunetin dhe Xhematin, e të ecë rrugës së tyre dhe të kapet për metodën e tyre, për të qenë pjesë e grupit të tyre. Nuk është qëllimi me këto fjalë përkufizimi i të gjitha çështjeve të besimit (çështjet dogmatike) të Ehli Sunetit, sepse ato gjinden në librat e akides, por qëllimi është njohja e dallimit mes Ehli Sunetit dhe grupeve tjera dhe ajo që e dallon prej tjerëve.
Me teper
image

RREGULLAT E SELAMIT (PËRSHËNDETJES)

RREGULLAT E SELAMIT (PËRSHËNDETJES) 1. Kur të takoni një shok, mjafton ta përshëndetni me selam duke ia shtrënguar dorën, kurse marrja në grykë vjen në shprehje ...
Me teper
image

PËR VDEKJEN TËNDE MOS U BRENGOS!

Mos mbaj brengën për trupin tënd sepse muslimanët do të veprojnë të duhurën: t’i zhveshin rrobat, të lajnë, ta veshin qefinin, ta falin namazin, të ...
Me teper
image

PËR NJË JETË MË TË LUMTUR

PËR NJË JETË MË TË LUMTUR 1. Filloje ditën tënde me namazin e sabahut që të arrish shpëtimin dhe suksesin. 2. Mos e ...
Me teper
image

Pse rrjetet sociale janë falas

Pyetje: a ke menduar pse rrjetet sociale janë falas? Përgjigja: kur nuk e paguan çmimin e mallit, atëherë dije ti je malli!! Andaj kujdes dhe mendo! "Celulari është ...
Me teper
image

Tetë mesele

Një bisedë interesante mes mësuesit dhe nxënësit pas disa viteve të kaluara bashkë në rrugën dhe shtegun e diturisë....
Me teper
image

"Allahu është i kënaqur me ata"

Si të jemi të kënaqur me Allahun dhe si të fitojmë kënaqësinë e Allahut...
Me teper
image

Njeriu dhe veprat më të dashura te Allahu

    Një njeri erdhi te Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, dhe e pyeti: cili është njeriu më i dashur te Allahu dhe cilat janë veprat më ...
Me teper
image

RREGULLAT E UDHËTIMIT

a) Rregullat para udhëtimit 1. Muslimani duhet të falë namazin e Istihares, që përbëhet prej dy rekateve, e pas tyre bën dua me duanë e Istihares. ...
Me teper
image

Prodhimi i reformatorëve (muslihin)

Prodhimi i reformatorëve është objektiv i synuar, pikëpamje e thellë dhe projekt udhëheqës për secilin lider, qoftë në sferën e doktrinës apo zakoneve dhe në ...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 51 - 60