Hyrje | Artikuj

Artikuj

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 31 - 40
image

Besimi i Imam Ahmedit

Na rrëfen Hasan ibën Ismaili, er-Rebiu, i cili ka thënë: Ahmed ibën Hanbeli, imami i Ehli Sunetit, durimtari në ditët e sprovave: Nëntë dhjetë burra prej
Me teper
image

Si duhet ta presim Ramazanin?

  Nëse e dimë se Ramazani është muaj i faljes, atëherë të fillojmë që tash të përgatitemi për ta merituar faljen nga Allah. Sigurisht se shumica prej ...
Me teper
image

LUTJA NË DITËN E XHUMA.

Në ditën e xhuma është një orë nëse robi gjindet duke u lutur në atë kohë Allahu ka për t'iu përgjigjur lutjes së tij. (Hadith)   Tregohet ...
Me teper
image

"Dhe ruajuni një ditë kur do të ktheheni te All-llahu.." Bekare , 281.

Ky ajet është ajeti i fundit që ka zbritur në Kur'an...  Është ajet trishtues, përkujtues dhe qortues!  U mbyll Kur'ani me një këshillë pas së cilës ska ...
Me teper
image

Sinqeriteti i dijetarit

  Imam Hasafi, gaboi në një fetva të tij dhe shikoni se çka veproi: Ebu Sehël, Muhamed ibën Omer tregon nga disa hoxhallarë të Belhit, i cili ...
Me teper
image

Pendimi i një të pasurit që dëfrehej me robëreshën e bukur

Një njeri i pasur nga Basra. Njeri me famë dhe autoritet. Bleu një robëreshë, e cila ishte shumë e bukur, këndonte shumë bukur, përdorte instrumentet ...
Me teper
image

Punim shkencorë për një hadith me rastin e hyrjes në muajin Rexhep

  Sa është i saktë hadithi: "O Allah! Na beko në Rexhep dhe në Shaban dhe na mundëso të arrijmë muajin Ramazan". Kjo lutje është tej mase ...
Me teper
image

O hoxhallarë!

Allahun e falënderoj kurse lavdet dhe bekimet i dërgoj mbi Muhammedin! Në këtë botë tejet dinamike dhe që kalon shumë shpejtë dëshirova ti them disa porosi ...
Me teper
image

Kujto këtë dhunti!

Kujto këtë dhunti: Në qoftë se je monoteistë, kujto sa njerëz jetojnë në idhujtari dhe mosbesim! Falëndero Allahun për këtë dhunti. Kujto këtë #dhunti: Nëse je që kujdesesh për ...
Me teper
image

Cili është projekti yt i jetës?

Cili është projekti yt i jetës? Projekti i dijetarit të madh Muhamed Nasiruddin Albanit ishte "Afrimi i sunnetit pranë duarve të Ummetit", ai ia kushtoi jetën ...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 31 - 40