Hyrje | Artikuj

Artikuj

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 91 - 100
image

DITA E TETË

8 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Ata flinin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje (nga Allahu). [Kuran, 51: 17,18] Hadith I Dërguari
Me teper
image

Zgjidhja më e madhe

Ibën Abasi, radijallahu anhuma, përshkroi Pejgamberin, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, si njeriun më bujar, i cili ishte edhe më bujar në Ramazan. Në këtë muaj ...
Me teper
image

DITA E SHTATË

7 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë atij që mbjell një kokërr ...
Me teper
image

Sunetet që neglizhohen në Ramazan

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të ...
Me teper
image

DITA E GJASHTË

6 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: O besimtarë, përmendeni shpesh Allahun. [Kuran, 33:41] Hadith I Dërguari i Allahut, Muhammedi, paqja dhe lavdërimi i ...
Me teper
image

DITA E PESTË

5 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Dhe hani e pini derisa të dallohet fija e bardhë (bardhësia) e agimit nga fija e zezë ...
Me teper
image

DITA E KATËRT...

4 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: Tani është e lejuar për ju që, gjatë netëve të agjërimit, të shkoni me bashkëshortet tuaja. Ato ...
Me teper
image

DITA E TRETË

3 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ...
Me teper
image

DITA E DYTË

2 Ramazan Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të ...
Me teper
image

Porosi për Ramazan

1- Kujdesu të falësh namazin me xhemat, sidomos namazin e teravisë. 2- Kujdesu të kryesh Umren në Ramazan, sepse ka shpërblimin e haxhit me Pejgamberin, sal-lallahu ...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 91 - 100