Hyrje | Artikuj | Ne s’jemi si ata

Ne s’jemi si ata

Madhesia e germave: Decrease font Enlarge font
image

Një mik i imi më tha:

Hoxho shpesh ne derse kur flet për dijetaret (thotë: Ne s’jemi si ata...)

Se kum has këtë modesti n'hoxllallarë tjerë, mos po e keqpërdorin ata që të armiqësojnë në të ardhmen…

I thash: këtë e them sepse e besoj dhe nuk e them nga modestia... 

I thash: Kur e dëgjoj shejh Albanin, rahimehullah, i cili pas gjashtëdhjetë viteve shërbim të fesë dhe diturive fetare thotë për vete: unë jam vetëm një nxënës i vogël i dijes, tuvejlibu ilmin (طويلب علم), atëherë çka na mbetet neve?!

E lus Allahun vazhdimisht që të na begatojë me dituri të dobishme dhe vepra të mira!

Këtë dua e bëj vazhdimisht e sidomos kur shkoj në Haxh dhe kur pi ujë zemzemi, ashtu siç kanë bërë disa Imam nga Selefi.

Andaj në vazhdim do tua sjelli disa tregime të tyre:

Imam Sujutiu, rahimehullah, kur flet për Imam Ibën Haxher el-Askalanin, rahimehullah, (773-852 h.) thotë se ai ka thënë: kam pirë ujin e zemzemit që të arrijë në gradat e Imam Dhehebiut (673-748 h.) në kujtesë të fuqishme”, andaj e ka arritur madje edhe ja ka kaluar”.

Na rrëfen Hafidh el-Irakiu, rahimehullah, se ka për çka e ka pirë ujin e zemzemit ajo edhe i ka ndodhur. E kam pirë një herë në fillim të kërkimit të dijes së hadithit dhe e luta Allahun që të më jep kujtesën e Imam Dhehebiut në mësimin përmendsh të haditheve. Pastaj pas njëzet viteve përsëri bëra haxh dhe gjeja në veten time dëshirë që të kërkoj grada edhe më të larta dhe kërkova gradë edhe më të lartë se ajo që e kërkova në fillim dhe shpresoj të kem arritur atë gradë”. (shiko: “Mevahibul-Xhelil”, 3/116).

Pas tij erdh Imam Sujutiu, rahimehullah, i cili piu ujin e zemzemit për të arritur grada të larta në fikh, të arrijë në nivelin e Siraxhudin Belkiniut, rahimehullah, kurse në hadith në nivelin e Imam ibën Haxherit, rahimehullah.

Imam Ibën el-Arabiu, mufesiri i njohur, ka thënë: “qëndrova në Meke në muajin Dhul-Hixhe të vitit 489 dhe pija shumë nga uji i zemzemit dhe çdo herë që pija ujë e bëja nijet të fitoja dituri dhe besim gjersa Allahu ma hapi derën e bereqetit të Tij në sasinë e diturisë që ma dha, por harrova ta pijë me nijet për vepra, ah sikur të kisha pirë edhe për vepra që edhe atë derë të ma kishte hapur Allahu, por nuk ishte qenë kader. Andaj ma shumë anoja kah dituria se sa kah veprat. Allahun e lus për dituri dhe sukses me Mëshirën e Tij”. (shiko: “Ahkamul-Kuran”, 3/98).

Ebu Bekër, Muhamed ibën Xhaferi, rahimehullah, thotë: kam dëgjuar Imam Ibën Huzejmen kur e kanë pyetur: prej nga e more këtë dituri? Duke u përgjigjur: Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “uji i zemzemit për çka ta pish”, e unë kur e pija e lutja Allahun që të më dhurojë dituri të dobishme”. (Shiko: “Sijeru A’lamun-nubela”, 14/370).

Jahja ibën Ahmed El-Ensari el-Kurtubi tregon se ka pirë ujin e zemzemit për ta mësuar Kuranin përmendsh dhe i është lehtësuar kjo gjë në një kohë shumë të shkurtë.

Imam Hakimi ka pirë ujin e zemzemit për të shkruar dhe përpiluar libra të mirë dhe u bë autori i librave më të mirë në kohën e tij.

Imam Ibën Haxheri, rahimehullah, thotë: është e njohur se Imam Shafiu kur piu ujë zemzemi u lut që të jetë shënjestar i mirë edhe ju pranua lutja, andaj prej dhjetë shigjetave nëntë ia qëllonin mesin. (Shiko: “Tabekatush-shafiije”, 4/35).

Këto tregime kanë qenë shkak që edhe unë çdo herë që shkoj në Meke të bëjë këtë lutje, e inshaAllah Allahu na e pranon!

Bekir Halimi

Subscribe to comments feed Komente (0 publikuar):

total: | Treguar:

Publikoni komentin tuaj comment

Ju lutem shënoni kodin që shikoni në imazh:

  • email Email shokëve
  • print Printo
  • Plain text Vetem tekst
Tjera nga Artikuj
Previous
image
Ekuacionet edukative
Fëmijët i kemi amanet në supet tona, edukimi i tyre është përgjegjësia jonë, ne do japim llogari për mos/kujdesin tonë ndaj tyre, duhet ti këshillojmë ...
image
Për dhjetë vendime do të bëhesh pishman pas dhjetë viteve
1- Shoqërimi me njerëz negativ. 2- Veshja e maskës për ti kënaqur të tjerët 3- Prolongimi dhe vonimi i gjërave, sikurse nuk të pakësohet kontoja me kalimin ...
image
Veprat e mira sekrete
Dikush mund të sheh si kriminel E dikush si njeri të devotshëm Tjetri të sheh kështu e tjetri ashtu Por e vërteta është se ti më së miri ...
image
Nuk shikohet numri i nxënësve
Metoda e muslimanëve të hershëm (es-Selefus-Salih) në përhapjen e diturisë Imam Euzaiu, rahimehullah, thotë: Vdiq Ata ibën Ebi Rebah, ditën që vdiq, ishte njeriu më i dashur ...
image
Shtatë rregullat e #lumturisë:
  1- Mos e urre askënd, pa marrë parasysh sa ka gabuar ndaj teje. 2- Mos u streso asnjëherë dhe lutu sa më shumë. 3- Jeto modest dhe ...
image
Kush e krijoi Zotin?!
  Na rrëfen Ebu Davudi HUrejre, radijallahu anhu,se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: I vjen shejtani dikujt prej jush e i thotë: kush e ka ...
image
Allahu të mëshiroftë shejh Alban!
  Nga fikhu i hoxhës ishte edhe kjo ndodhi që kishte ndodhë me hoxhën dhe përgjigjen që ua kishte dhënë. Një grua e thërret në telefon hoxhën, ...
image
Intelegjenca emocionale
  Intelegjenca emocionale është fuqia për të kontrolluar reagimet. Veprimi i shëndoshë në raste të caktuara. Kjo terminologji ka filluar të përdoret nga psikologët në njëzet ...
image
A je ti i privuar?!
  A dëshiron të dish se cili është i privuar?! I privuar është ai: 1- I cili e di se koha e Duhas-ë është 6 orë dhe ai ...
image
Besimtarët janë si një trup
    Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë I sheh besimtarët në mëshirimin, dashurinë dhe solidaritetin sikur një trup, nëse ankohet një gjymtyrë, i tërë trupi rënkon nga ...
image
Lidhja e besimtarëve mes vete sikur tullat e ndërtesës
    Pejgamberi,sal-lallahualejhi vesel-lem, thotë: "Besimtari për besimtarin është sikur ndërtesa, njëra tullë shtërngon tjetrën". Pastaj i gërshetoi gishtat. #Buhariu  #hadithe     Në këtë hadith Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-em, i ...
image
Respektimi i dijetarëve, të mëdhenjëve dhe njerëzve me vlera
  Na rrëfen Ebu Mesudi, Ukbe ibën Amër el-Bedriu el-Ensariu, radijallahu anhu, i cili thotë: Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ,a i fshinte supet në namaz ...
image
Pse banorët e Medinës e duan shumë Medinën?!
  Një hoxhë e pyetën pse aq shumë janë të lidhur banorët e Medinës për Medinen dhe se nuk e krahasojnë me asnjë vend tjetër? U përgjigj ...
image
Vajza ose tigri
Prej rrëfimeve që kanë shkaktuar debat të madh në histori, sidomos mes meshkujve dhe femrave, është rrëfimi me titull: "Vajza apo tigri", të autorit amerikan ...
image
Sjellja e mirë
  Sa'b ibën Xhuthameh, radijallahu anhu, thotë: i dhurova Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, një gomar të egër, kurse ai ma ktheu. Kur pa ndryshimin në ...
Next