Hyrje | Artikuj | Vizita e të sëmurit

Vizita e të sëmurit

Madhesia e germave: Decrease font Enlarge font
image

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë:

"حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس". متفق عليه.

“Obligimet e myslimanit ndaj myslimanit janë:

- kthimi i selamit,

- vizita e të sëmurit,

- përcjellja e xhenazes,

- përgjigja e ftesës së gostisë,

- lutja thënë atij që teshtijnë. (Buhariu dhe Muslimi).

Vlera e vizitës së të sëmurit

1- Vizituesi i fiton frytet e xhenetit deri sa të kthehet nga vizita.

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë:

إن المسلم لم يزل فى خُرفة الجنة حتى يرجع قيل: يارسول الله وما خرفة الجنة؟ قال :جناها" 

“Myslimani vazhdon të jetë në hurfet e xhennetit deri sa të kthehet nga vizita e të sëmurit. I thane: çka janë hurfet? Tha: frytet e xhenetit”. (Muslimi).

2- Luten për te shtatëdhjetë mijë melaqe.

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë:

"مامن مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف حتى يصبح وكان له خريف فى الجنة.

“Për çdo mysliman që viziton një mysliman të sëmurë në mëngjes luten shtatëdhjetë mijë melaqe deri në mbrëmje, e nëse e viziton në mbrëmje, luten për te deri në mëngjes dhe fiton një vjeshtë në xhenet”. (Tirmidhiu. Hadithi është autentik).

Edukata e vizitës së të sëmurit

1- Nxitimi në vizitë dhe mos prolongimi.

2- Vizita të jetë e lehtë.

3- Ti dërgohet dhuratë.

4- Të bëhet lutje për te, sikurse bënte Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, i cili lutej shtatë here me lutjen:

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

“E lus Allahun e Madh, Zotin e Arshit të Madh që të shëron”.

Abdullah ibën Abasi, radijallahu anhu, na tregon se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Kush shkon për të vizituar një të sëmurë, të cilit nuk i ka ardhë exheli e thotë tek ai shtatë here:

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

“E lus Allahun e Madh, Zotin e Arshit të Madh që të shëron”. Sigurisht se Allahu ka për ta shëruar”. (Ebu Davudi dhe Tirmidhiu. Hadithi është autentik).

5- Është e pëlqyeshme fetarisht që njeriu që shkon për ta vizituar një të sëmurë ti qëndron te koka dhe ti jep gajret e ta qetëson me fjalë të mirë dhe të këndshme, duke i uruar shërim dhe jetëgjatësi. Kjo vepër ia ngrit moralin dhe e forcon shpirtërisht.

6- Është mirë që vizituesi të kërkon lutje prej të sëmurit, sepse lutja të cilën e bën i sëmuri për vizituesin i ngjan lutjes së melaqeve.

Gjurmët që i le vizita e të sëmurit

1. E gëzon të sëmurin dhe e bën të ndien se akoma ka njerëz të mirë, njerëz besnik dhe ithtar të vërtetë të Muhammedit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.

2. I bëhet me dije të sëmurit dhe familjes së tij se ka njerëz që e dojnë dhe interesohen për te, për sëmundjen dhe dhimbjen e tij. Kjo gjë e shton besimin ndër njerëz dhe i qetëson zemrat.

3. Përforcim i lidhjeve shoqërore dhe dashurisë mes vizituesve dhe të sëmurit.

4. Homogjenizim edhe më të madh të shoqërisë dhe shndërrimi i tyre në një trup, të cilit kur i dhemb një pjesë i tërë trupi i tij rënkon nga dhimbja dhe pagjumësia.

5. manifestimi i bukurisë së fesë Islame dhe madhështisë së moralit të Pejgamberit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, i cili kujdesej me të madhe për obligimet mes myslimanëve. Gjë e cila mund të realizohet vetëm me sjellje konkrete dhe praktike.

6. Vizituesi e ndien se ka kryer një obligim prej obligimeve ndaj myslimanëve, gjë e cila e bën të qetë dhe të rehatshëm.

7. Vizituesi e kupton rëndësinë e shëndetit dhe se kjo është një begati e madhe të cilën ia ka dhënë Allahu dhe të cilën ia ka marrë të sëmurit. Kjo gjë e ndihmon vizituesin për të aktivizuar adhurimin e falënderimit për begatitë që ia ka dhënë, e të cilat janë pa numër.

8. Zemrat e myslimanëve shërohen nga mëria dhe inati, gjëra të cilat i shkakton mos realizimi i obligimeve që i kemi ndaj myslimanëve.

Bekir Halimi

Subscribe to comments feed Komente (0 publikuar):

total: | Treguar:

Publikoni komentin tuaj comment

Ju lutem shënoni kodin që shikoni në imazh:

  • email Email shokëve
  • print Printo
  • Plain text Vetem tekst
Tjera nga Artikuj
Previous
image
Ekuacionet edukative
Fëmijët i kemi amanet në supet tona, edukimi i tyre është përgjegjësia jonë, ne do japim llogari për mos/kujdesin tonë ndaj tyre, duhet ti këshillojmë ...
image
Për dhjetë vendime do të bëhesh pishman pas dhjetë viteve
1- Shoqërimi me njerëz negativ. 2- Veshja e maskës për ti kënaqur të tjerët 3- Prolongimi dhe vonimi i gjërave, sikurse nuk të pakësohet kontoja me kalimin ...
image
Veprat e mira sekrete
Dikush mund të sheh si kriminel E dikush si njeri të devotshëm Tjetri të sheh kështu e tjetri ashtu Por e vërteta është se ti më së miri ...
image
Nuk shikohet numri i nxënësve
Metoda e muslimanëve të hershëm (es-Selefus-Salih) në përhapjen e diturisë Imam Euzaiu, rahimehullah, thotë: Vdiq Ata ibën Ebi Rebah, ditën që vdiq, ishte njeriu më i dashur ...
image
Shtatë rregullat e #lumturisë:
  1- Mos e urre askënd, pa marrë parasysh sa ka gabuar ndaj teje. 2- Mos u streso asnjëherë dhe lutu sa më shumë. 3- Jeto modest dhe ...
image
Kush e krijoi Zotin?!
  Na rrëfen Ebu Davudi HUrejre, radijallahu anhu,se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: I vjen shejtani dikujt prej jush e i thotë: kush e ka ...
image
Allahu të mëshiroftë shejh Alban!
  Nga fikhu i hoxhës ishte edhe kjo ndodhi që kishte ndodhë me hoxhën dhe përgjigjen që ua kishte dhënë. Një grua e thërret në telefon hoxhën, ...
image
Intelegjenca emocionale
  Intelegjenca emocionale është fuqia për të kontrolluar reagimet. Veprimi i shëndoshë në raste të caktuara. Kjo terminologji ka filluar të përdoret nga psikologët në njëzet ...
image
A je ti i privuar?!
  A dëshiron të dish se cili është i privuar?! I privuar është ai: 1- I cili e di se koha e Duhas-ë është 6 orë dhe ai ...
image
Besimtarët janë si një trup
    Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë I sheh besimtarët në mëshirimin, dashurinë dhe solidaritetin sikur një trup, nëse ankohet një gjymtyrë, i tërë trupi rënkon nga ...
image
Lidhja e besimtarëve mes vete sikur tullat e ndërtesës
    Pejgamberi,sal-lallahualejhi vesel-lem, thotë: "Besimtari për besimtarin është sikur ndërtesa, njëra tullë shtërngon tjetrën". Pastaj i gërshetoi gishtat. #Buhariu  #hadithe     Në këtë hadith Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-em, i ...
image
Respektimi i dijetarëve, të mëdhenjëve dhe njerëzve me vlera
  Na rrëfen Ebu Mesudi, Ukbe ibën Amër el-Bedriu el-Ensariu, radijallahu anhu, i cili thotë: Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ,a i fshinte supet në namaz ...
image
Pse banorët e Medinës e duan shumë Medinën?!
  Një hoxhë e pyetën pse aq shumë janë të lidhur banorët e Medinës për Medinen dhe se nuk e krahasojnë me asnjë vend tjetër? U përgjigj ...
image
Vajza ose tigri
Prej rrëfimeve që kanë shkaktuar debat të madh në histori, sidomos mes meshkujve dhe femrave, është rrëfimi me titull: "Vajza apo tigri", të autorit amerikan ...
image
Sjellja e mirë
  Sa'b ibën Xhuthameh, radijallahu anhu, thotë: i dhurova Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, një gomar të egër, kurse ai ma ktheu. Kur pa ndryshimin në ...
Next